Agneta Lindgren

Education

Examen i social omsorg vid Hälsouniversitetet i Linköping 1991

Tidigare anställningar

Affärsområdeschef Nytida, 2012–2016
Regionchef Nytida, 2000–2012
Chef för kommunens handikappomsorg, Åtvidabergs kommun, 1994–2000
Områdeschef Linköpings kommun, 1991–1994